TheHardyParty

James Karl Ferguson Family

Husband: James Karl Ferguson

Born: at: 
Married: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Father: John Karl Ferguson
Mother: Joan Gladys Jarrell
 

Wife: 

Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Father:     
Mother:     
 

Children: 

Name: Matthew Travis Ferguson
Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Spouses:   
 

Name: Jamie Rosalind Ferguson
Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Spouses: Unknown McGillicuddy  
 

Name: Fiona Kathleen Ferguson
Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
 

Revised: 13-Mar-15  03:42 PM